Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

23/09/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 12381/23.09.2021 Απόφαση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 11546/07.09.2021