Υπ’ αριθμ. 12306/31.08.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Ασφαλιστική Κάλυψη Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors & Officers Liability Insurance) της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Διακ. 8679/19.06.2023.

31/08/2023 | Υπηρεσίες