Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

23/09/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Προμήθεια Προϊόντων

Υπ΄αριθμ. 12300/22.09.2021 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια ετήσιων αδειών για Microsoft 365 & VEEAM Backup για τις ανάγκες της ΕΤΑΔ Α.Ε» – Αρ. Προκ. 8874/06.07.2021