Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

02/11/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 12267/29.10.2020 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Υπ΄αριθμ. 10300/22.09.2020 Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το τεχνικό έργο «Οικοδομικές Εργασίες συντήρησης Φ.Ο. (Φέροντος Οργανισμού) και αποκατάστασης κελύφους στο ΣΑΛΕ 1950 και Φτερόλακας στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»