Υπ΄αριθμ. 12217/09.08.2022 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού στο Υποκατάστημα «Ακτή Βουλιαγμένης» της ΕΤΑΔ Α.Ε. – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4041/23.03.2022.

09/08/2022 | Υπηρεσίες