Υπ΄αριθμ. 12207/09.08.2022 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την «Αποκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού για τη λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού του «Μουσείου Αχιλλείου», υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ» – Αρ. Προσκλ. 8412/06.06.2022

09/08/2022 | Υπηρεσίες