Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

22/09/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 12192/20.09.2021 Ανοιχτός Τακτικός Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την «Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, για την κάλυψη των αναγκών του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ