Υπ΄αριθμ. 12146/09.08.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιλογής αναδόχου για τις «Ασφαλιστικές Καλύψεις Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης, των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα / Καϊμακτσαλάν της ΕΤΑΔ Α.Ε.»

19/08/2022 | Υπηρεσίες