Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

02/11/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 12113/27.10.2020 Τακτικός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του ακινήτου με ΑΒΚ 2626 «Υπέργειος Σταθμός Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης» της ΕΤΑΔ ΑΕ.