Υπ΄αριθμ. 121/04.01.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Τακτικού Διαγωνισμού προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου μεταφοράς προσωπικού του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» για την περίοδο λειτουργίας του υποκαταστήματος– ΑΡ. ΔΙΑΚ. 15843/07.11.2022

04/01/2023 | Υπηρεσίες