Υπ΄αριθμ. 12049/05.08.2022 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό επιλογής αναδόχου για τις «Ασφαλιστικές Καλύψεις Πυρός και Συμπληρωματικών καλύψεων των Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βόρα / Καϊμακτσαλάν

19/08/2022 | Υπηρεσίες