Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

24/08/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 12039/24.08.2023 Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος «Θαλασσόπυργος Μπούρτζι Ναυπλίου» της ΕΤΑΔ Α.Ε.