Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

11/08/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 11613/11.08.2023 Απόφαση Ματαίωσης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μετά εκπόνησης παραδοτέων εκθέσεων στα πλαίσια της νέας οργανωτικής δομής της ΕΤΑΔ Α.Ε.– Αρ. Προσκλ. 11396/08.08.2023