Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

03/09/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 11453/03.09.2021 Τακτικός Διαγωνισμός προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού του Υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ Α.Ε.