Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

03/09/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 11451/03.09.2021 Διευκρινίσεις για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για τη μακροχρόνια μίσθωση (operational leasing) δύο (2) 9-θέσιων minibuses για τη μεταφορά προσωπικού του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ – Αρ. Δ. 11006/23.08.21