Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

08/08/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 11396/08.08.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιλογής Αναδόχου για την «Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μετά εκπόνησης παραδοτέων εκθέσεων στα πλαίσια της νέας οργανωτικής δομής της ΕΤΑΔ Α.Ε.»