Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

09/10/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 11164/08.10.2020 Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Υπηρεσιών Φύλαξης σε ακίνητο της ΕΤΑΔ ΑΕ στον Καρτερό Ηρακλείου.