Υπ’ αριθμ. 1110/31.01.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των γραφείων του Κεντρικού Καταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε.»

31/01/2023 | Υπηρεσίες