Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

26/08/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 11006/23.08.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για τη μακροχρόνια μίσθωση (operational leasing) δύο (2) 9-θέσιων minibuses για τη μεταφορά προσωπικού του υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ ΑΕ