Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

23/08/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Υπ΄αριθμ. 10965_20.08.2021 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για το τεχνικό έργο «Οικοδομικές Εργασίες κατασκευής ελικοδρομίου και τοιχίων στη θέση Κελάρια 1750 του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, υποκαταστήματος ΕΤΑΔ ΑΕ»