Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

19/08/2021 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Τεχνικά Έργα

Υπ΄αριθμ. 10897/19.08.2021 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για το τεχνικό έργο «Εργασίες Οδόστρωσης και Ασφαλτόστρωσης των χώρων στάθμευσης στη θέση Κελάρια 1750 του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»