Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

25/07/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 10883/24.07.2023 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στα ακίνητα «Ι.Π. Αγίου Νικολάου» & «Ι.Π. Αγίων Αναργύρων» στα Μέθανα της ΕΤΑΔ Α.Ε.