Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

25/07/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 10855/24.07.2023 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Συγκρότημα Γουδή» της ΕΤΑΔ Α.Ε.