Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

26/07/2023 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 10824/21.07.2023 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού» της ΕΤΑΔ Α.Ε.