Υπ’ αριθμ. 10761/20.07.2023 Πρόχειρος Διαγωνισμός επιλογής Αναδόχου για την «Παροχή Ναυαγοσωστικών Υπηρεσιών με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως αυτός ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 71/2020, συμπεριλαμβανομένου του Παραρτήματος (ι) αυτού, στις χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες παραλίες Ακτή Αγία Μαρίνα Αίγινας, Περίσσα Σαντορίνης και Τουρλίδα Μεσολογγίου».

21/07/2023 | Υπηρεσίες