Υπ’ αριθμ. 10562/18.07.2023 Πρόχειρος Διαγωνισμός Επιλογής Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Σπήλαια Διρού».

18/07/2023 | Υπηρεσίες