Υπ’ αριθμ. 1042/27.01.2023 Απόφαση Ολοκλήρωσης του Διεθνούς Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Συντήρησης Αναβατήρων Doppelmayr, της γραμμής 1 Αφροδίτη – Βάκχου και της γραμμής 2 Ερμή – Ηνίοχου – Ήρας, στην Επιχειρηματική Μονάδα του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού»- Αρ. Διακ. 16266/15.11.2022 – Κατακύρωση.

08/02/2023 | Υπηρεσίες