Υπ’ αριθμ. 1041/27.1.2023 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών καθημερινού καθαρισμού των γραφείων του Κεντρικού Καταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ

31/01/2023 | Υπηρεσίες