Υπ΄αριθμ. 10373/06.07.2022 Τακτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία, προς τον σκοπό ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας Λιμναίου Τμήματος του Υποκαταστήματος Σπήλαια Διρού της ΕΤΑΔ ΑΕ»

06/07/2022 | Υπηρεσίες