Υπ΄αριθμ. 10347/05.07.2022 Απόφαση Ολοκλήρωσης του τακτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Ασφαλιστική Κάλυψη Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Directors & Officers Liability Insurance) της ΕΤΑΔ ΑΕ» – Αρ. Διακ. 7940/31.05.2022»

06/07/2022 | Υπηρεσίες