Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

18/09/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθμ. 10058/17.09.2020 Διακήρυξη Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος «Ακτή Βουλιαγμένης» της ΕΤΑΔ Α.Ε