Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

23/06/2020 – Προκηρύξεις - Προσκλήσεις, Υπηρεσίες

Υπ΄αριθ. 5759/22.06.2020 Απόφαση Ματαίωσης Τακτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης της Ολυμπιακής Εγκατάστασης «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου» της ΕΤΑΔ ΑΕ- Αρ. Διακ. 5957/03.10.2019