Υπ’ αριθ. 11039/15.7.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Αναδόχου για την προμήθεια ειδών αναψυκτηρίων (καφές, ροφήματα, γρανίτες κλπ) για τις ανάγκες του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ Α.Ε. «Ακτή Βουλιαγμένης».

15/07/2022 | Προμήθεια Προϊόντων, Τα Νέα μας