ΕΤΑΔ Λογότυπο2023

→ ΕΤΑΙΡΙΚΟ SITE ΕΤΑΔ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

01
01

Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης ακινήτων «Thesis»

02
02

Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας υποδοχής αιτήσεων τρίτων (πολιτών, επιχειρήσεων, πελατών και Δήμων) με άμεση διασύνδεση με το κεντρικό πρωτόκολλο της εταιρείας

03
03

Ενεργοποίηση για πρώτη φορά πλατφόρμας δορυφορικών εικόνων για την παρακολούθηση των ακινήτων

04
04

Συνεχής διενέργεια αυτοψιών στα ακίνητα της ΕΤΑΔ από Ομάδες Εργασίας μηχανικών, για την προστασία της περιουσίας και τον έλεγχο τήρησης συμβατικών όρων μισθώσεων και παραχωρήσεων.

05
05

Ολοκληρωμένο σύστημα κατάρτισης συμβάσεων μίσθωσης παλαιών αιγιαλών: ηλεκτρονική υπογραφή της σύμβασης εντός δύο εβδομάδων από την υποβολή αιτήσεως με πλήρη δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο.