ΕΤΑΔ Λογότυπο2023

→ ΕΤΑΙΡΙΚΟ SITE ΕΤΑΔ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Φρούριο Μπούρτζι

ΝΕΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

Τον Ιούλιο 2023, υπεγράφη Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας της ΕΤΑΔ με το ΥΠΠΟΑ για την οργάνωση και τη λειτουργία του φρουρίου Μπούρτζι ως επισκέψιμου μνημείου με χρήσεις πολιτισμού και αναψυχής.

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια μη λειτουργίας, το Φρούριο Μπούρτζι αποδόθηκε από την ΕΤΑΔ και το ΥΠΠΟΑ στο τέλος του Ιουλίου του 2023 στους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης και λειτουργεί ως σημαντικός μοχλός τουριστικής ανάπτυξης με ενισχυμένο τον μνημειακό του ρόλο του και με νέες χρήσεις αναψυχής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 2.784.899,54 € με φορείς υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και την Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων.