ΕΤΑΔ Λογότυπο2023

→ ΕΤΑΙΡΙΚΟ SITE ΕΤΑΔ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΕΤΑΔ TO 2023

Το 2023 αποτελεί μία χρονιά ορόσημο
αναδιάρθρωσης
||
ανάπτυξης
||
εκσυγχρονισμού
.
01
01

Κατάρτιση 5ετους Στρατηγικού Πλάνου.

02
02

Νέα οργανωτική δομή με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και τη συνέργεια.

03
03

Ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου με πιο ευέλικτο οργανωτικό σχήμα.

04
04

Εφαρμογή 6 νέων πολιτικών.

05
05

Καταγραφή 23 επιχειρησιακών διαδικασιών της ΕΤΑΔ.

06
06

Ολοκλήρωση ελέγχου υγείας και ασφάλειας (Health and Safety Audit) σε 8 επιχειρηματικές μονάδες και στην κεντρική υπηρεσία.