ΕΤΑΔ Λογότυπο2023

→ ΕΤΑΙΡΙΚΟ SITE ΕΤΑΔ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΕΤΑΔ ΣΕΑΡΙΘΜΟΥΣTO 2023

30%

Αύξηση του ΕΒΙΤDA

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας στο ενιάμηνο 2023 αυξήθηκαν συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα κατά € 5,4 εκατ. σε ποσοστό 44%.

 

0,6 εκ.

Έσοδα από νέες μισθώσεις το 2023

Αύξηση, παρουσιάζουν τα έσοδα από μισθώσεις το επτάμηνο 2023 κατά €3,6 εκατ. συγκριτικά με το επτάμηνο του 2022.

0%

Μείωση στα λειτουργικά έξοδα (2εκ.)

​Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας στο ενιάμηνο 2023 είναι μειωμένα κατά € 2 εκατ., σε ποσοστό 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

289

Νέες συμβάσεις μίσθωσης

Εντός του 1ου εξαμήνου 2023 υπεγράφησαν 307 νέες συμβάσεις μίσθωσης και κατεγράφησαν επιπλέον έσοδα για τη χρήση του 2023 ύψους 3,6 εκατ. €.

Λειτουργικά Έσοδα

Η ΕΤΑΔ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΟ 2023

Τα λειτουργικά έσοδα της Εταιρείας στο ενιάμηνο του 2023 αυξήθηκαν συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 κατά € 3,4 εκατ. σε ποσοστό 9%.

 

Λειτουργικά Έξοδα

Η ΕΤΑΔ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΟ 2023

​Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας στο ενιάμηνο 2023 είναι μειωμένα κατά € 2 εκατ., σε ποσοστό 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

EBITDA

Η ΕΤΑΔ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΟ 2023

​Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας στο ενιάμηνο 2023 αυξήθηκαν συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα κατά € 5,4 εκατ. σε ποσοστό 44%.

Εισπράξεις από μισθώματα

Η ΕΤΑΔ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΟ 2023

Βελτίωση της εισπραξιμότητας των εσόδων από μισθώματα του Κεντρικού Καταστήματος. Οι εισπράξεις για μισθώματα το ενιάμηνο 2023 είναι αυξημένες κατά € 3,1 εκατ. σε ποσοστό 11% συγκριτικά με το ενιάμηνο του 2022.