ΕΤΑΔ Λογότυπο2023

→ ΕΤΑΙΡΙΚΟ SITE ΕΤΑΔ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2023

Η ΕΤΑΔ έχει διαμορφώσει ένα συγκροτημένο πλάνο για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της:
Ολοκληρώθηκε η στρατηγική μελέτη εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της.

Εξελίσσεται πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά στη μετάπτωση της βάσης ακινήτων της ΕΤΑΔ στο Κτηματολόγιο. Το πιλοτικό πρόγραμμα αναφέρεται σε 3.500 ακίνητα.

Διαγράφηκαν από το μητρώο της εταιρείας 3.164 ακίνητα, τα οποία σύμφωνα με το Ν.1644/86 έχουν αποδοθεί σε κατόχους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

]>
Έχει ξεκινήσει η κατηγοριοποίηση ακινήτων και η διαμόρφωση επιμέρους χαρτοφυλακίων προς εξυγίανση με κύριες κατηγορίες σε πρώτη φάση τις εξής:

  • Υποδομές: Οδικοί άξονες, Αεροδρόμια, Μη καθορισμένες ζώνες λιμένων, Σ/Γ,  
  • Στέγαση Φορέων Δημοσίου
  • Κοινωφελείς χρήσεις: Εκπαίδευση, Νοσοκομεία, Δικαστήρια, Φυλακές, νεκροταφεία
  • Κοινόχρηστοι χώροι (πάρκα, άλση, πλατείες)
  • Πολιτισμός (Αρχαιολογικοί χώροι, Μνημεία)
  • Επικίνδυνα / Εγκαταλελειμμένα
  • Κατεχόμενα / καταπατημένα