ΕΤΑΔ Λογότυπο2023

→ ΕΤΑΙΡΙΚΟ SITE ΕΤΑΔ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2023

Η ΕΤΑΔ έχει διαμορφώσει ένα συγκροτημένο πλάνο για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της:
Ολοκληρώθηκε η στρατηγική μελέτη εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της.

Εξελίσσεται πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά στη μετάπτωση της βάσης ακινήτων της ΕΤΑΔ στο Κτηματολόγιο. Το πιλοτικό πρόγραμμα αναφέρεται σε 3.500 ακίνητα.

Διαγράφηκαν από το μητρώο της εταιρείας 3.164 ακινήτων τα οποία σύμφωνα με το Ν.1644/86 έχουν αποδοθεί σε κατόχους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.