ΕΤΑΔ Λογότυπο2023

→ ΕΤΑΙΡΙΚΟ SITE ΕΤΑΔ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΔ, σε ευθυγράμμιση με το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (Υπερταμείο), έχει ήδη διαμορφώσει τη Στρατηγική της σε ό,τι αφορά ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και υλοποιεί ένα σχέδιο δράσης ESG με ορίζοντα τριετίας με συγκεκριμένες ενέργειες:

ENVIRONMENT (E)
 • Μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος και εκπομπές από την κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση χώρων και την κατανάλωση ηλεκτρισμού με έτος βάσης το 2021 και επανάληψη κάθε χρόνο, με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ΕΤΑΔ 
 • Δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους χώρους στάθμευσης των επιχειρηματικών μονάδων (ξεκινώντας από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα και τα Σπήλαια Διρού και καλύπτοντας σταδιακά όλες τις επιχειρηματικές μονάδες) 
 • Μίσθωση εκτάσεων για την εγκατάσταση έργων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Συγκεκριμένα έχουν μισθωθεί σε όλη την Ελλάδα 4.500 στρέμματα στα οποία υλοποιούνται αιολικά πάρκα, 2.500 στρέμματα για φωτοβολταϊκά πάρκα και ένα μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη μίσθωση και άλλων εκτάσεων για τον ίδιο σκοπό
 • Μίσθωση αγροτικών εκτάσεων για την ανάπτυξη καλλιεργειών σιτηρών, πατάτας κ.α. σε 11 νομούς της χώρας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Νομός Φλώρινας όπου υπάρχουν 142 ενεργές συμβάσεις μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων και έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες για τη μίσθωση και άλλων.
 • Βιολογικός καθαρισμός στις επιχειρηματικές μονάδες, όπως τα Σπήλαια Διρού και το Μουσείο Αχίλλειο
 • Αποψιλώσεις και καθαρισμός ελεύθερων ακινήτων της ΕΤΑΔ για τον περιορισμό του κινδύνου των πυρκαγιών
 • Γαλάζια Σημαία στην Ακτή Βουλιαγμένης
SOCIAL (S)
 • Συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργία θετικού αντίκτυπου μέσα από τη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων με θεσμικούς και τοπικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα.
 • 100% ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες αρμοδιότητας ΕΤΑΔ.
 • Προτεραιότητα στη συμπερίληψη και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών τόσο για τους εργαζομένους όσο και για όλους τους συνεργάτες/stakeholders της εταιρείας. 
 • Δέσμευση για τη διασφάλιση ανώτατου επιπέδου ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς και τη μηδενική ανοχή σε παράνομες ή παράτυπες ενέργειες, οι οποίες πλήττουν το κύρος και τη φήμη της.
 • Τήρηση υψηλών προτύπων συμπεριφοράς και κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς για τους εργαζόμενους.
 • Εκπόνηση μελέτης αποτίμησης SROI για παραχωρήσεις ακινήτων προς τις τοπικές κοινωνίες με κοινωνικό πρόσημο.
 • Μέσα από τον Κώδικα Δεοντολογίας και συνολικά τις κανονιστικές πολιτικές/διαδικασίες της εταιρείας, η ΕΤΑΔ ενημερώνει και εκπαιδεύει διαρκώς το προσωπικό της προκειμένου για την πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και την εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών αποτροπής της.  
 • Η ΕΤΑΔ επικυρώνει το κοινωνικό της πρόσωπο: στο πλαίσιο αυτό, η Ακτή Βουλιαγμένης διατηρεί και το 2023, τις τιμές των εισιτηρίων στα περσινά επίπεδα, διευρύνει την  εφαρμογή του μειωμένου εισιτηρίου σε μαθητές από 15 έως και 18 ετών αλλά και άτομα ηλικίας από 65 ετών.

Τέλος, προσφέρει ελεύθερη είσοδο σε παιδιά έως 5 ετών και ΑΜΕΑ. Επίσης, στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας με φορείς ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα, προσφέρει στο αστυνομικό και πυροσβεστικό σώμα δωρεάν κάρτες εισόδου.

GOVERNANCE (G)

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ), στοχεύει στην εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος και τηρεί αυστηρά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, ενισχύει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αξιοπιστία και ανταποκρίνεται στην εμπιστοσύνη των πολιτών, υλοποιώντας ενέργειες σε επτά βασικούς άξονες: 

 • Σαφείς και διακριτές αρμοδιότητες μελών της Διοίκησης 
 • Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων
 • Παρακολούθηση της απόδοσης μέσω περιοδικών αναφορών σχετικά με την οικονομική θέση της εταιρείας
 • Διενέργεια τακτικών ελέγχων 
 • Διαχείριση κρίσεων και επιχειρησιακή ετοιμότητα
 • Διαρκής διάλογος με την επενδυτική κοινότητα
 • Διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) 
 • Διαφάνεια και Λογοδοσία
 • Διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών ακινήτων μέσω της πλατφόρμας e-auction