Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

15/06/2023 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Τ.Δ.Κ. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 7073/24.05.2023 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλών χαρακτηρισμένων ως Τουριστικών Δημόσιων Κτημάτων.