Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

30/11/2020 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμούς για τη μίσθωση ακινήτων σε Αθήνα, Σέρρες και Δελφούς.