Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

20/05/2020 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό για την εκμίσθωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη 2η και 3η μαρίνα Γλυφάδας