Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

28/06/2021 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό για την εκμίσθωση ακινήτου με ΑΒΚ30 στην Πάτρα Αχαΐας – Κωδικός διαγωνισμού: Q7336