Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

03/08/2020 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό εκμίσθωσης ακινήτου στο Δενδροχώρι, Δήμου Καστοριάς