Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

09/04/2019 – Ακίνητα, Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Πρόσκληση συμμετοχής και υποβολής προφορικών προσφορών για την απευθείας εκμίσθωση καταστήματος επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 97, Αθήνα