Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΤΑΔ Α.Ε. για την αξιοποίηση ακινήτου της, τμηματικά ή εξ’ ολοκλήρου, στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης (περιοχή Λιοντάρια)

23/05/2021 | Δελτία Τύπου

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων αξιοποίησης για ακίνητο στην περιοχή Λιοντάρια, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.

Πρόθεση της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι η βέλτιστη αξιοποίηση του ακινήτου μέσα από τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού, δημιουργώντας οφέλη για την τοπική κοινωνία και το Ελληνικό Δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα δίνεται στην εγκατάσταση δραστηριοτήτων που θα παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους κατοίκους του Ηρακλείου και τους επισκέπτες του Κέντρου της πόλης.

Σύντομη περιγραφή και ιστορικό ακινήτου:

Το ακίνητο αποτελείται από δύο αυτοτελή οροφοκτίσματα άνω του ισογείου, εκατέρωθεν της οδού Ταγματάρχου Τζουλάκη, συνολικής κτισμένης επιφάνειας περί των 1.300τμ. Παλιότερα το ιστορικό ακίνητο αποτελούσε τμήμα του συγκροτήματος των κρατικών σιταποθηκών που κατασκεύασαν οι Ενετοί στο τέλος του 16ου αιώνα, σε συνέχεια της κεντρικής πύλης και επί του βυζαντινού τείχους της πόλης. Η ακεραιότητα του συγκροτήματος διαταράχτηκε και από τους βομβαρδισμούς κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μεταπολεμικά η αποκατάσταση του ακινήτου και η τμηματική ανοικοδόμησή του έγινε με σκοπό την στέγαση της Αστυνομίας που παρέμεινε στο ακίνητο μέχρι και το 2009.

Στόχος:

Στόχος της ΕΤΑΔ είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου ως έχει, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και με την υποχρέωση του μισθωτή να αναλάβει τις δαπάνες για την πλήρη ανακατασκευή και λειτουργία του. Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθεί ένα σημαντικό ακίνητο σε κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου:

Ενδεικτικά επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

• Κατοικία

• Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις

• Εμπορικά καταστήματα

• Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί,

• Διοίκηση

• Εστιατόρια

• Αναψυκτήρια / Κέντρα διασκέδασης αναψυχής

• Χώροι συνάθροισης κοινού

• Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις

• Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος– δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν: α) τις προτάσεις τους, σε επίπεδο «conceptual design» με φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, ανάλογα με το ενδιαφέρον τους, τόσο για το σύνολο του ακινήτου, όσο και για ένα από τα δύο τμήματά του β) την επιλογή της χρήσης που θα αναπτύξουν, στο πλαίσιο των πολεοδομικά επιτρεπόμενων γ) το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αποκατάστασης/επισκευής του ακινήτου δ) τον επιθυμητό χρόνο διάρκειας της μίσθωσης ε) το εκτιμώμενο ύψος της επένδυσης στ) απόδειξη της βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ζ) την εμπειρία τους στην υλοποίηση, διαχείριση και λειτουργία παρόμοιων με το προτεινόμενο έργο.

Υποβολή Προτάσεων:

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στα κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας (Πρωτόκολλο 2ος όροφος, Βουλής 7, Σύνταγμα ΤΚ 105 62) έως την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021 και ώρες 09.00-16.00.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-3339660 ή στο e-mail [email protected]

Τις σχετικές πληροφορίες για το ακίνητο μπορείτε να βρείτε εδώ