Προκηρύξεις – Προσκλήσεις

13/12/2021 – Ακίνητα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων αξιοποίησης διώροφου διατηρητέου κτηρίου στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας με κωδικό Q7336R2