ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ: ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

10/10/2018 | Τα Νέα μας

Για την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Γενικού Δ/ντή Χαρτοφυλακίου Ακινήτων και Τεχνικής Υποστήριξης» πατήστε εδώ.