ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ: ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

10/10/2018 | Τα Νέα μας

Για την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Γενικού Δ/ντή Αξιοποίησης Ακινήτων και Επιχειρηματικών Μονάδων» πατήστε εδώ.