ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

05/10/2018 | Τα Νέα μας

Για την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» πατήστε εδώ.